kwaliteit

Onze Kwaliteit

 

Wij hechten er aan dat u de kwaliteit krijgt waarop u rekent en meer! Onze adviseurs leggen daarom de lat voor zich zelf hoog. ‘Public Servants’ besteedt intern systematisch aandacht aan kwaliteitszorg met opleidingen, intervisie en coaching.

Ook bij het vervullen van de opdracht wordt de kwaliteit geborgd.

 

Wij maken van elke opdracht een opdrachtgeversdossier. In dit dossier laat onze adviseur de voortgang van het werk zien, zijn tijdsbesteding en de behaalde resultaten. Het opdrachtgeversdossier is voor de opdrachtgever online toegankelijk.
Public Servants benoemt voor elke opdracht een schaduw-adviseur. Bij omvangrijke opdrachten maakt u als opdrachtgever kennis met de schaduw-adviseur. De schaduw-adviseur krijgt de taak om regelmatig mee te kijken en sparren met de adviseur over het verloop en de uitvoering van uw opdracht.
Bij optreden die langer dan 3 maanden duren vindt er tenminste 1 maal per die maanden een drie-gesprek plaats tussen opdrachtgever, adviseur en schaduw-adviseur over de voortgang en kwaliteit van uitvoering van de opdracht.
Na afloop van de opdracht wordt het resultaat en de uitvoering van de opdracht standaard met u geëvalueerd. U ontvangt van ons het verslag van deze evaluatie.
Vakmanschap
Onze expertise
Onze ambitie
Onze kwaliteit