expertise

Onze Expertise


Domeinen/vakgebieden
 
Organisatie- en personeels ontwikkeling
 
√           Toezicht en handhaving

 

√           Participatiewet (re-integratie)

 

√           WWB (bijstand)

 

√           Belastingen en Heffingen

 

√           Publieksdiensten

 

√           Bedrijfsvoering

 

√           Human Resource Management

 

√           Medezeggenschap en vakbonden

√          Leiderschaps- en managementontwikkeling

 

√           Fusies, Krimp en samenwerking

 

√           Reorganisaties

 

√           Loopbaanoriëntatie

 

√           Persoonlijke ontwikkeling

 

√           Conflicten (analyse, bemiddeling)

 

√           Teambuilding

 

√           Beleidsontwikkeling

 

√           Inrichten (organisatie) verandertrajecten

 

√           Ontwikkeling/implementatie meerjarenvisie

 

√           Realiseren prestatiedoorbraken

 

√           Herinrichten processen

 

Vakmanschap
Onze expertise
Onze ambitie
Onze kwaliteit