nieuwsbrief

Overige publicaties


1.       Boek: ‘Leiders over veranderingen’.

Wat staat er bovenaan de veranderagenda van Nederlandse topmanagers en hoe geven ze daaraan sturing? Wat zijn de topics en trends op het gebied van verandermanagement? Hoe ontwikkelt de discipline veranderkunde zichzelf? Welke best practices en bottlenecks leert de weerbarstige praktijk? Waar ontmoeten hands-on leaders en thought leadership elkaar? Interviews met gezaghebbende topmanagers en organisatieprofessionals van Nederland geven antwoord op deze vragen en dienen tegelijkertijd als inspiratiebron voor de grootste leiderschapsuitdaging. Ook Wim Schreuders van Public Servants is geïnterviewd voor dit boek. Een recensent schrijft over dit interview: ‘Over cultuurverandering moet je niet praten, je moet het gewoon doen. Dat is het adagium van Wim Schreuders, die als inspecteur-generaal bouwt aan de Nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit (nVWA). Zodra slachtoffers veranderen in daders, komen resultaatgerichtheid, zelfsturing en cultuurverandering vanzelf dichterbij. Maar eerst moet de leider zichzelf leren kennen.Wim Schreuders is een expert in verandermanageent bij de overheid. In zijn loopbaan die zich geheel bij de overheid afspeelt, heeft hij al heel wat lastige verandertrajecten tot een goed eind weten te brengen’.

Publicaties en nieuwsbrief
Meer door minder
Meesterlijk middenmanagement
Overige publicaties