nieuwsbrief

Publicaties en Nieuwsbrieven

 

Publicaties

In de tabbladen treft u publicaties van ‘Public Servants’ aan.


Nieuwsbrief

‘Public servants’ verzendt een aantal malen per jaar een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief informeert ’Public Servants’ u over haar activiteiten en de innovaties en leiderschapsontwikkelingen in het publieke domein. Indien u bijdragen hebt voor deze nieuwsbrief wordt u van harte uitgenodigd om uw bijdrage in te zenden aan nieuwsbrief@publicservants.nl.


Abonnement nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van ‘Public Servants’.

 

Voornaam

Naam

Functie

Organisatie

Vestigingsplaats

Mobiele telefoonnummer

E-mailadres

Publicaties en nieuwsbrief
Meer door minder
Meesterlijk middenmanagement
Overige publicaties