training-en-cultuurverandering

Training en cultuurverandering

 

‘Niet morgen naar nu’, dat is het credo van ‘Public Servants’ als het gaat om het trainen van de medewerkers in uw organisatie. Over ‘samenwerken’ gaan we niet zo maar in gesprek, maar daarin stellen we vast welk doel we met beter samenwerken willen bereiken. Burgers, inwoners of klanten van uw organisatie moeten merken dat uw organisatie zich zelf traint. Als we daarin slagen, is de inzet van ‘Public Servants’ geslaagd.


Onze inzet: ontwerpen en uitvoeren van ‘in company’-verbetertrajecten

‘Public Servants’ gaat uit van action learning. Dat wil zeggen dat wij de leersituatie koppelen aan de verbeteringen die teams en medewerkers benoemen en realiseren in de praktijk van het werk. Het voordeel is dat we niet theoretisch kijken naar wat mogelijk nodig is, maar dat iedereen ervaart dat het leren zin heeft.


Cultuurverandering

‘Public Servants’ gelooft niet in trajecten die sec inzetten op cultuurverandering. Wij zien cultuur in een organisatie als een resultante van het gedrag van managers en medewerkers. Onze inzet zou zijn dat wij samen met u kijken welke resultaten u wilt bereiken en welk huidig gedrag het boeken van die resultaten in de weg staan. Door ons te focussen op het boeken van die resultaten en het wegnemen van de belemmeringen, ontstaat als ‘vanzelf’ een andere cultuur. Bijna als een bijproduct van de inzet op de verbetering van het resultaat.


Wat mag u van ons verwachten?

‘Public Servants’ traint anders. Uw vraag en ons aanbod zijn elkaar gelijk. Geen standaard-pakket, maar een training die is ontworpen en afgestemd op uw organisatie. Wij koppelen de training altijd aan uw dienstverlening of product en we gaan met u samen na of de training op dat vlak toegevoegde waarde biedt. En ook hier speelt dat het van groot belang is dat de deelnemers de training een hoge waardering geven en met plezier uitkijken naar en terugkijken op de training.

Organisatie ontwikkeling
Organisatieontwerp en structuur
Management development
Training en cultuurverandering