organisatieontwerp-en-structuur

Organisatieontwerp- en structuur

 

Veel publieke organisaties zullen de komende jaren moeten reorganiseren. Als gevolg van innovatie, krimp, fusies en overdracht van taken zullen structuren wijzigen. Dat is lastig want management en medewerkers zijn vaak ‘reorganisatiemoe’. Dat is logisch want het ontwerpen en invoeren van nieuwe structuren vraagt veel energie. En omdat energie maar één keer kan worden benut, verzwakt dit de focus op de zo noodzakelijke innovatie van werkprocessen en producten .


Onze inzet: een ontwerp dat u en uw medewerkers inspireert

‘Public Servants’ kiest er daarom voor om bij organisatieontwikkeling altijd de inhoud van het werk en de prestaties die daarin moeten worden gerealiseerd, als het vertrekpunt voor de ontwikkeling te nemen. Wat moet er veranderen aan structuur, cultuur, product en proces opdat uw burgers, inwoners of klanten een betere dienstverlening of een beter product krijgen?


Wat mag u van ons verwachten?

Een ontwerp dat past bij uw product of dienstverlening. Het ontwerp is zorgvuldig opgebouwd en stelt uw organisatie in staat om tegen zo laag mogelijke kosten goede resultaten te boeken. Een goede structuur is van groot belang voor een organisatie. Niet omdat een goede structuur vanzelf tot succes leidt, maar omdat een slechte structuur verhindert dat er goed wordt gepresteerd. Een goede structuur is dus geen garantie op succes, maar wel een belangrijke hygiënefactor. ‘Public Servants’ ontwerpt samen met u een overzichtelijke structuur waaraan u eenvoudig sturing kunt geven, waarmee u resultaten kunt boeken en waarin medewerkers goed tot hun recht komen.


De adviseur van ‘Public Servants’ kan u ook ondersteunen in de implementatiefase. Als adviseur of interim-manager. Bij
interimmanagement leest u daar meer over.

Organisatie ontwikkeling
Organisatieontwerp en structuur
Management development
Training en cultuurverandering