management-development

Managementdevelopment

 

‘Public Servants’ gelooft niet in één aanpak die werkt. Wij hebben dus geen kant en klaar model van managmentdevelopment en cultuuverandering voor uw organisatie op de plan liggen, dat wij graag bij u komen implementeren. Wij starten met u het gesprek en zijn nieuwsgierig naar uw motieven en aanpak.


Onze inzet: maatwerk passend bij uw organisatie en uw competenties

Wij ontwerpen voor en met u een traject dat aansluit bij uw organisatie en uw mogelijkheden. In dit ontwerp nemen wij instrumenten en werkvormen op die passen bij u en uw organisatie. Daarbij zullen we als dat nodig is niet schromen om bijdragen van andere dienstverleners dan wij zelf voor te stellen. Het voor u te bereiken resultaat staat voorop.


Cultuurverandering

‘Public Servants’ gelooft ook niet in trajecten die sec inzetten op cultuurverandering. Wij zien cultuur in een organisatie als een resultante van het gedrag van managers en medewerkers. Onze inzet zou zijn dat wij samen met u kijken welke resultaten u wilt bereiken en welk huidig gedrag het boeken van die resultaten in de weg staan. Door ons te focussen op het boeken van die resultaten en het wegnemen van de belemmeringen, ontstaat als ‘vanzelf’ een andere cultuur. Bijna als een bijproduct van de inzet op de verbetering van het resultaat.


Wat u van ons mag verwachten

Als ‘Public Servants’ uw MD-traject ontwerpt en uitvoert zit u zelf in de drivers seat. Het resultaat van uw organisatie staat voorop. Het programma is inspirerend maar ook plezierig. Mensen ervaren ruimte en kunnen in het traject zich zelf zijn. De focus ligt op het werk en wat er aan persoonlijke ontwikkeling nodig is om het werk beter te doen. Door het traject ontstaat meer samenhang tussen alle managementlagen en dat verbetert de slagkracht van uw organisatie.

Organisatie ontwikkeling
Organisatieontwerp en structuur
Management development
Training en cultuurverandering