samenwerking

Samenwerking (ontwerp en implementatie)

 

Samenwerking is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Bij samenwerking draait het niet om hiërarchie maar om synergie . Daarom is vertrouwen in de inzet en motivatie van de partij waarmee wordt samengewerkt de basis. Samenwerking lukt als partijen oog hebben voor elkaars belangen en samen bewust inzetten op het creëren van een ‘win-win’-situatie. Voor de ander bewust het voordeel van de samenwerking realiseren maakt daar onderdeel van uit.


Onze inzet: vasthouden en realiseren van ‘win-win’

Samenwerking valt of staat met gemotiveerde voortrekkers. Een adviseur van ‘Public Servants’ kan niet zonder hen en investeert daarom in de relatie met hen. De adviseur van ‘Public Servants’ zoekt hen op en vraagt hen om steun en betrekt hen voortdurend bij het realiseren van zijn opdracht. Een adviseur van ‘Public Servants’ kan een samenwerkingstraject ontwerpen, begeleiden of als trekker implementeren.

Ook bij samenwerking in het publieke domein is de inhoudelijke oriëntatie de belangrijkste bindende factor. Door bij samenwerking steeds het belang van elkaars burgers, inwoners en klanten als uitgangspunt te nemen ontstaat het draagvlak om de samenwerking tot een succes te maken.


Wat u van ons mag verwachten

Samenwerking vraagt optimisme en doorzettingsvermogen. Uw adviseur van ‘Public Servants’ pakt door.  Hij of zij ervaart het glas altijd als half vol en beschouwt belemmeringen als een kans om het beter te doen. Uw adviseur is verbindend en besteedt tegelijk ook aandacht aan de juridische en economische aspecten van de samenwerking.

Fusies en krimpmanagement
Fusies
Samenwerking
Krimp