krimp

Krimp (ontwerp en implementatie)

 

Als het echt moet kan er veel. Bij krimp moet het echt en dus kan er veel. Het is de kunst voor verantwoordelijken in de organisatie om te ontdekken waar de mogelijkheden tot sanering of innovatie zijn. Bij een krimp van de organisatie staat vrijwel vast dat er verlies moet worden geleden en dat maakt het laster om mensen te motiveren voor het vinden van de oplossingen. Ook bij Krimp, zo is de ervaring van ‘Public Servants’, is de inhoud van het werk de gezamenlijke bron van inspiratie. Bij een focus op die inhoud kunnen mensen participeren in het proces en is er een gezamenlijke basis voor het nemen van stappen.


Onze inzet: nuchter creatief

‘Wat niet kan is nog nooit gebeurd’. Met deze ‘cruiffiaanse’ uitspraak geeft ‘Public Servants’ aan dat het bij krimp essentieel is om nuchter te kijken wat er kan. Wat wordt bedacht moet ook worden waar gemaakt en dat moet gebeuren op een moment dat er veel onzekerheid is. Dit betekent niet dat de ambitie naar beneden gaat, integendeel. Het is noodzakelijk om bij krimp praktische en nuchter in te steken en mensen die deze eigenschap hebben zijn van onschatbare waarde voor een dergelijk traject. De adviseur van ‘Public Servants’ zoekt en vindt deze mensen in uw organisatie en betrekt ze actief bij het proces.


Wat u van ons mag verwachten

De adviseur van ‘Public Servants’ is in staat het traject te ontwerpen en te managen. In die laatste rol is hij of zij een uitstekend kwartiermaker die het afgesproken resultaat realiseert en zich houdt aan de afgesproken deadlines. Hij of zij heeft veel ervaring met een dergelijk proces. Hij houdt nauw contact met zijn opdrachtgevers. Bij dit alles houdt hij ook rekening met de voortgang van het lopende primair proces. Dit is immers in alle gevallen een belangrijke randvoorwaarde voor succes.

Fusies en krimpmanagement
Fusies
Samenwerking
Krimp