fusie

Fusies (ontwerp en implementatie)

 

Bij het realiseren van de fusie van organisaties houden veel partijen hun hart vast. Blijft het goede van onze organisatie behouden? Is er echt sprake van een meerwaarde of worden de prestaties van de partner die het meest zijn achtergebleven, de norm voor de nieuwe organisatie? Is het echt een fusie of voelt het toch als een vijandige overname? En bovenal gaat het om de vraag: zijn we straks nog steeds in staat om binnen dat grotere geheel voor een goede dienstverlening voor onze inwoners, burgers of klanten te zorgen? Of worden we log en bureaucratisch?


Onze inzet: het goede behouden, menselijke maat en vooral focussen op de ‘business’

Groter is niet persé beter. Daarom vraagt het niet alleen ontwerp van de nieuwe fusie-organisatie een sterk inhoudelijke focus, maar ook de implementatie. Hoe zorgen wij er voor dat dankzij de fusie de dienstverlening voor onze inwoners, burgers of klanten beter wordt. En hoe realiseren wij dat de grotere organisatie voor medewerkers en manager de menselijke maat blijft houden zodat mensen betrokken blijven bij het werk en elkaar. Alleen in die laatste situatie is ook de grotere organisatie innovatief en effectief. Door alle participanten te focussen op de inhoud en kwaliteit van het werk worden deze randvoorwaarden door de adviseur van ‘Public Servants’ ingevuld.


Wat u van ons mag verwachten

Het ontwerp en de implementatie van een fusie vraagt, zo weten de adviseurs van ‘Public Servants’, uit ervaring veel energie en doorzettingsvermogen. Een adviseur van ‘Public Servants’ kan het ontwerp voor u maken en hij of een collega is ook in staat om als kwartiermaker of projectleider de implementatie voor zijn rekening te nemen. U krijgt een adviseur die hiermee ervaring heeft en veel energie kan opbrengen om door te pakken, de gaten tijdig ‘dicht’ te lopen en onorthodox door te zetten als dat op cruciale momenten nodig is. Hij of zij zorgt voor communicatie, inspiratie en motivatie naar alle spelers. Hij houdt de organisaties zoveel mogelijk gefocust op de inhoud van het werk omdat deelnemers daar de energie van krijgen om gedurende het proces op twee fronten te presteren (resultaat en fusieproces).

Fusies en krimpmanagement
Fusies
Samenwerking
Krimp