fusies-en-krimpmanagement

Fusies en krimpmanagement (ontwerp en implementatie)

 

Een goed resultaat (of zelfs een beter) resultaat tegen lagere kosten is de opgave van vrijwel alle organisaties in het publieke domein. Meer samenwerken, ontdubbelen en meer samenwerking in de keten zijn middelen om dit te bereiken. Niet het belang van de organisatie of de kolom staat centraal, maar de inwoner, burger of klant. Vanuit dit perspectief is het vanzelfsprekend dat organisaties kijken naar krimp, fusies en verdergaande samenwerking.

Krimp, fusies en samenwerking zijn spannend. Blijft de kwaliteit van de dienstverlening overeind? Eerst tijdens ontwerp en implementatie, maar natuurlijk vooral daarna? Houden we ook dan onze expertise en vakmanschap vast? Wat betekent de fusie of de krimp voor de werkgelegenheid van mijn medewerkers en mijzelf?


Onze inzet: focus op de inhoud leidt tot meer door minder

‘Public Servants’ is ervan overtuigd dat de publieke sector omdat zij kleiner moet worden, in staat zal zijn om meer te presteren. Om dat te bereiken moet de publieke sector ordenen, herinrichten en schrappen. Welke dienstverlening is ‘dubbel’ is, wat is onnodig kostbaar of wellicht zelfs ‘overdone’? Het is nodig om daar nuchter naar te kijken en daarbij steeds de vraag te stellen of de kosten opwegen tegen het effect voor inwoners, burgers of klanten.


‘Public Servants’ neemt bij dit alles steeds de inhoud van de dienstverlening centraal. Die focus helpt enorm bij fusies, krimp en samenwerking. Er zijn altijd veel partijen en belangen en daarom is het essentieel om te werken vanuit dat éne belang dat altijd gemeenschappelijk is. De kwaliteit van de dienstverlening, het product voor inwoner, burger of klant is het
onomstreden belang dat de samenwerking en inzet van alle betrokken partijen kan en moet richten.


Wat u van ons mag verwachten

‘Public Servants’ heeft veel ervaring met fusies, samenwerking en krimp. Vanuit die ervaring weet onze adviseur de visie en het enthousiasme te generen die noodzakelijk zijn. Zowel in de ontwerp- als in de implementatiefase. Tegelijk zorgt hij voor tempo en doorpakken. Het gezegde ‘denk al voor gij doende gaat en al doende denk dan nog’ gaat hier op. Vaak ontstaat het vertrouwen in de goede uitkomst, door het praktisch zetten van die zo belangrijke eerste stappen. De adviseur van ‘Public Servants’ kent, door ervaring wijs geworden, als geen ander het belang van ‘geen woorden maar daden’ bij krimp, fusie en samenwerking. Hij of zij komt daarom snel in actie!

Fusies en krimpmanagement
Fusies
Samenwerking
Krimp