audit-en-doorlichting

Audit en doorlichting

 

Organisaties hebben goede redenen om te werken zoals zij doen. In de praktijk van vandaag spiegelt zich de ervaring van vaak vele jaren uitvoeringspraktijk. Die ervaring is waardevol en moet worden gekoesterd. Tegelijk kan de routine van die praktijk verhinderden dat vernieuwing ontstaat of oplossingen worden gevonden voor zaken die ‘vast’ zitten.


Onze inzet: wij zijn uw dodehoekspiegel

Soms helpt het als een buitenstaander observeert en reflecteert. Wij van ‘Public Servants’ noemen dat de dodehoekspiegel. Graag zijn wij u van dienst als u (delen van) uw organisatie, samenwerkingsverbanden of processen wilt laten doorlichten op effectiviteit of efficiency. Nuchter als wij zijn kijken wij in en met u naar de organisatie en gaan we op zoek naar dat wat beter kan en mogelijke oorzaken.


Wat u van ons mag verwachten

Wij werken in deze situaties volgens een met u vooraf afgesproken werkwijze en of protocol. Daarmee zijn wij richting u en degene met wie wij namens u moeten spreken voorspelbaar en transparant in ons handelen.


‘Public Servants’ is geen accountantskantoor. Indien de opdracht de inzet van een registeraccountant betrekken wij die expertise van derden. Alleen na overleg met en akkoord van de opdrachtgever.

Advies
Visie ontwikkeling
Innovatie
Audit en doorlichting